Vrh U3

05.01.2017 18:17

Izzy Kvítko porodila 4 samečky - 2 červenobílé anglické crestedy RG a 2 červené americké crestedy RG. Otcem je Jango Fett Cavia Bohemia.
Samečci budou na prodej.